Skip to content Skip to footer

O projekcie

Badanie COH-FIT to duży międzynarodowy projekt obejmujący wszystkie kraje dotknięte pandemią koronawirusa (COVID-2019). Jest w niego zaangażowanych prawie 200 badaczy i został on zatwierdzony przez wiele krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji. 

Naszym celem jest zgromadzenia danych ponad 100 000 uczestników z co najmniej 30 krajów na 6 kontynentach i posługujących się 25 językami. Badanie COH-FIT zostanie przeprowadzone w trzech etapach: 1) podczas pandemii (etap 1), 2) 6 miesięcy po (etap 2) oraz 3) 12 miesięcy (etap 3) po zakończeniu pandemii COVID-19. Uczestników badania – dorosłych, młodzież i dzieci (w wieku 6 lat i starszych), którzy wyrażą zgodę na udział w ankiecie, poprosimy o anonimowe przekazanie różnych informacji. Poprosimy o dane dotyczace danych demograficznych, zawodu (służba zdrowia / policja / strażak / pracownicy wojskowi i inni), stanie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachowaniach, a także o czynnikach środowiskowych, występujących zarówno przed pandemią COVID-19, jak i panujących podczas wypełniania każdej ankiety COH-FIT.

 Projekt COH-FIT ma na celu identyfikację osób o podwyższonym i obniżonym ryzyku występowania problemów fizycznych i psychicznych w czasie pandemii i w wyniku różnych ograniczeń z nią związanych oraz identyfikację czynników ryzyka i możliwych działań ochronnych, które będą przydatne w tworzeniu programów ograniczających skutki pandemii COVID-19 oraz w przypadku wystąpienia innych pandemii w przyszłości.

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.