Skip to content Skip to footer

O projektu

Studie s názvem „The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)“ je rozsáhlý mezinárodní průzkumný projekt pro celou populaci v zemích postižených pandemií koronaviru (COVID-19). Do projektu je zapojeno téměř 200 výzkumníků a byl schválen několika národními a mezinárodními odbornými organizacemi. Budeme sbírat informace od více než 100 000 participantů z více jak 30 zemí na 6 kontinentech v 25 jazycích. COH-FIT průzkum bude proveden třikrát: 1) během pandemie (vlna 1), 2) 6 měsíců (vlna 2) a 3) 12 měsíců (vlna 3) po skončení pandemie COVID-19.

 Anonymní informace budeme získávat od dospělých, adolescentů a dětí (6 let a více), kteří budou souhlasit s vyplněním průzkumu. Zajímají nás demografické údaje, informace o profesi (zdravotní péče/policie/hasiči/pracovníci v armádě vs. ostatní), fyzickém a duševním zdraví a chování, faktorech týkajících se okolního prostředí, jak před pandemií COVID-19, tak během každé vlny průzkumu. Cílem studie COH-FIT je rozpoznat jedince, kteří jsou ve vyšším či nižším riziku rozvoje fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie, a během různých stupních restrikcí. 

Dalším cílem je identifikovat rizikové a protektivní faktory, které poskytnou informace preventivním a intervenčním programům zaměřeným na pandemii COVID-19 a na další pandemie v budoucnu.

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.