Skip to content Skip to footer

Proje hakkında

Enfeksiyon Dönemi Süresince Sağlık ve İşlevsellik üzerine yapılan Ortak Sonuçlar çalışması (The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times- COH-FIT) Koronavirüs salgınından (COVID-19) etkilenen ülkelerin tüm nüfusuna yönelik yapılan geniş kapsamlı uluslararası bir anket projesidir. 200’ü aşkın araştırmacının görev aldığı proje, birçok ulusal ve uluslararası resmi kuruluş tarafından onaylanmıştır.

6 kıta, 30’dan fazla ülke, 25 farklı dilde 100.000’den fazla katılımcıdan veri toplanacaktır. COH-FIT anketi 3 kısma ayrılacaktır: Salgın dönemi (1. dalga), Salgından 6 ay sonrası (2. dalga), Salgından 12 ay sonrası (3. dalga). Anketi doldurmayı kabul eden yetişkin, ergen ve çocuklardan (6 yaş ve üzeri) veri sağlanacaktır. Her ankette nüfus özellikleri, meslek, psikolojik ve fiziksel durum ve davranışların yanı sıra salgın esnası ve salgın öncesindeki çervesel faktörler hakkında sorular yer alacaktır.

COH-FIT projesi salgın ve farklı sınırlandırma aşamaları esnasında fiziksel ve ruhsal olarak etkilenme riski olan kişileri belirlemeyi; Koronavirüs pandemisi veya ileride gerçekleşebilecek başka salgınların önlenmesi ve tedavisi için yapılacak çalışmalara altyapı oluşturmayı amaçlar.

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.