Skip to content Skip to footer

Kierownicy projektu

Marco Solmi i Christoph Correll, dwaj liderzy projektu COH-FIT, są klinicystami o długoletniej i bardzo produktywnej historii współpracy, w trakcie której łączą i poszerzają swoją ciekawość, dzielą pomysły i sieć współpracy, pod szyldem współnej wytrwałości i napędu. W obliczu niszczycielskiego ataku pandemii COVID-19 oboje poczuli silną potrzebę natychmiastowego przejścia z pozycji biernego i oszołomionego obserwatora do aktywnego badacza, mobilizującego wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zasoby w celu aktywnego gromadzenia informacji, które można wykorzystać do oceny różnic w funkcjonowaniu podczas i po pandemii COVID-19. Obaj mieli szczęście, że dołączyło do nich równie szybko wielu wybitnych i podobnie myślących współpracowników na całym świecie, którzy dzielą to samo poczucie odpowiedzialności i współtworzą zespół COH-FIT

Prof. Christoph U. Correll

Christoph U. Correll, MD, jest  profesorem psychiatrii dzieci i młodzieży w Charité Universitätsmedizin, Berlin, Niemcy. 

Jego badania i praca kliniczna koncentrują się na identyfikacji, charakteryzacji i leczeniu młodzieży i dorosłych z ciężką chorobą psychiczną, psychofarmakologii, epidemiologii, skuteczności porównawczej oraz interakcji między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jest autorem ponad 600 artykułów w czasopismach naukowych. Za swoją pracę otrzymał ponad 40 nagród krajowych i międzynarodowych.

 Od 2014 r., kiedy pojawił się wskaźnik Clarivate / Web of Science wymienia go co roku jako jednego z „najbardziej wpływowych umysłów naukowych” i członka grupy „1% najlepiej cytowanych naukowców w dziedzinie psychiatrii.

Dr. Marco Solmi

Marco Solmi, MD, PhD, is a Psychiatrist at The Ottawa Hospital, Investigator at Ottawa Health and Research Institute, and Associate Professor of Psychiatry at University of Ottawa.

His main areas of clinical and research interest include physical health of people suffering from mental disorders, as well as prevention and early intervention of mental disorders.

He has authored over 260 international publications in peer-reviewed journals since 2013.

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.