Skip to content Skip to footer

Kierownicy projektu

Marco Solmi i Christoph Correll, dwaj liderzy projektu COH-FIT, są klinicystami o długoletniej i bardzo produktywnej historii współpracy, w trakcie której łączą i poszerzają swoją ciekawość, dzielą pomysły i sieć współpracy, pod szyldem współnej wytrwałości i napędu. W obliczu niszczycielskiego ataku pandemii COVID-19 oboje poczuli silną potrzebę natychmiastowego przejścia z pozycji biernego i oszołomionego obserwatora do aktywnego badacza, mobilizującego wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zasoby w celu aktywnego gromadzenia informacji, które można wykorzystać do oceny różnic w funkcjonowaniu podczas i po pandemii COVID-19. Obaj mieli szczęście, że dołączyło do nich równie szybko wielu wybitnych i podobnie myślących współpracowników na całym świecie, którzy dzielą to samo poczucie odpowiedzialności i współtworzą zespół COH-FIT

Prof. Christoph U. Correll

Christoph U. Correll, MD, jest  profesorem psychiatrii dzieci i młodzieży w Charité Universitätsmedizin, Berlin, Niemcy. 

Jego badania i praca kliniczna koncentrują się na identyfikacji, charakteryzacji i leczeniu młodzieży i dorosłych z ciężką chorobą psychiczną, psychofarmakologii, epidemiologii, skuteczności porównawczej oraz interakcji między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jest autorem ponad 600 artykułów w czasopismach naukowych. Za swoją pracę otrzymał ponad 40 nagród krajowych i międzynarodowych.

 Od 2014 r., kiedy pojawił się wskaźnik Clarivate / Web of Science wymienia go co roku jako jednego z „najbardziej wpływowych umysłów naukowych” i członka grupy „1% najlepiej cytowanych naukowców w dziedzinie psychiatrii.

Dr. Marco Solmi

Dr Marco Solmi jest psychiatrą i adiunktem na Wydziale Neuronauki Uniwersytetu w Padwie (Włochy) oraz wizytującym naukowcem w King’s College, Institut Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki, Laboratorium Wczesnej psychozy: diagnoza i interwencja (laboratorium EPIC).

 Jego główne obszary zainteresowań klinicznych i badawczych obejmują zdrowie fizyczne osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a także zapobieganie i wczesną interwencję zaburzeń psychicznych.

 Od 2013 roku jest autorem ponad 180 międzynarodowych publikacji w recenzowanych czasopismach.

COH-FIT © 2021. All Rights Reserved.