Skip to content Skip to footer

Statistika projektu

Studie s názvem "The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT)" je rozsáhlý mezinárodní průzkumný projekt pro celou populaci v zemích postižených pandemií koronaviru (COVID-19). Do projektu je zapojeno téměř 200 výzkumníků z více než 35 zemí. Projekt byl schválen několika národními a mezinárodními odbornými organizacemi. Studie COH-FIT má za cíl identifikovat rizikové a protektivní faktory, které poskytnou informace preventivním a intervenčním programům zaměřeným na pandemii COVID-19 a na další pandemie v budoucnu.

0
Účastníci
0
Země
0
Kontinenty

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.