Skip to content Skip to footer

آمار پروژه

مطالعه نتایج مشترک درمورد سلامت و نحوه عملکرد در زمان ویروس کرونا (COVID-19)، یک پروژه نظرسنجی بزرگ بین المللی برای کل جمعیت کشورهایی است که تحت تاثیر بیماری همه گیر ویروس کرونا (COVID-19) قرار دارند. این پروژه تقریباً 200 محقق در بیش از 35 کشور جهان دارد و توسط چندین سازمان حرفه ای ملی و بین المللی تأیید شده است. پروژه COH-FIT با هدف شناسایی عوامل خطر و محافظت کننده از برنامه های پیشگیری و مداخله برای بیماری همه گیر کرونا اطلاع رسانی می کند. و در صورت بروز سایر بیماری های همه گیری که در آینده رخ خواهد داد، نیز اطلاع رسانی می کند.. "

0
شركت كنندگان
0
کشورها
0
قاره ها

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.