Skip to content Skip to footer

Statystyka projektu

Badanie wyników współpracy na temat zdrowia i funkcjonowania w czasach infekcji (COH-FIT) to duży międzynarodowy projekt ankietowy dla całej populacji krajów dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19). W projekt zaangażowanych jest prawie 200 śledczych w ponad 35 krajach i został zatwierdzony przez wiele krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych. Projekt COH-FIT ma na celu identyfikację czynników ryzyka i czynników ochronnych, które będą stanowić podstawę programów zapobiegania i interwencji w przypadku pandemii COVID-19 oraz w przypadku wystąpienia innych pandemii w przyszłości. ”

0
Uczestnicy
0
Kraje
0
Kontynenty

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.