Skip to content Skip to footer

Statistika projekta

The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) je veliki, međunarodni projekat, namenjen čitavom stanovništvu država pogođenih pandemijom koronavirusa (COVID-19). Projekat će uključivati skoro 200 istraživača iz više od 35 zemalja, a dobio je podršku raznih nacionalnih i međunarodnih profesionalnih organizacija. Cilj COH-FIT projekta jeste da otkrije faktore rizika i zaštitne faktore, koji će informisati programe prevencije i intervencije u pandemiji COVID-19, i biti od koristi u slučajevima potencijalnih pandemija u budućnosti.

0
Sudionici
0
Države
0
Kontinenti

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.