Skip to content Skip to footer

Projektstatistik

Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) är en viktig internationell studie bland länder som drabbats av Coronavirus-pandemin (COVID-19). Mer än 200 forskare i mer än 35 länder är en del av studien, som har godkänts av flera nationella och internationella yrkesorganisationer. COH-FIT syftar till att identifiera faktorer som kan bidra till riktade förebyggande insatser samt ansträngningar för att mildra effekterna av COVID-19-pandemin, samt ge relevant kunskap vid framtida pandemier.

0
Deltagarna
0
Länder
0
Kontinenter

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.