Skip to content Skip to footer

Vedoucí projektu

Marco Solmi and Christoph Correll, dva vedoucí projektu COH-FIT, jsou kliničtí výzkumníci s dlouholetou a velmi produktivní minulostí plnou spolupráce. V rámci ní vynikají směšováním, slučováním a rozšiřováním své zvědavosti, nápady a vytvářením sítí kontaktů, stejně jako svou vytrvalostí a elánem. Tváří v tvář ničivému dopadu pandemie COVID-19 oba pocítili bezprostřední nutkání a silnou potřebu rychle přejít z pozice pasivního pozorování k mobilizaci vnějších a vnitřních zdrojů, s cílem aktivně sbírat informace, které mohou být použity pro další změny během a po pandemii COVID-19. Oba měli štěstí, že se k nim rychle připojilo mnoho vynikajících a podobně smýšlejících kolegů z celého světa, kteří sdílí stejný smysl pro zodpovědnost, a kteří vytvořili tým COH-FIT.

Prof. Christoph U. Correll

Christoph U. Correll, MD, je profesorem psychiatrie a molekulární medicíny na lékařské fakultě Donalda a Barbary Zuckerových v Hofstra/Northwell, Hempstead, New York, USA; a profesorem dětské a dorostové psychiatrie na Charité Universitätsmedizin, Berlín, Německo. 

Jeho výzkumná a klinická práce se zaměřuje na identifikování, charakteristiky a léčbu mladistvých a dospělých s těžkým psychickým onemocněním, psychofarmakologii, epidemiologii, srovnávání účinnosti, a rozhraní mezi tělesným a duševním zdravím. Jeho výzkumná a klinická práce se zaměřuje na identifikování, charakteristiky a léčbu mladistvých a dospělých s těžkým psychickým onemocněním, psychofarmakologii, epidemiologii, srovnávání účinnosti, a rozhraní mezi tělesným a duševním zdravím.

 Je autorem více než 600 odborných článků a držitelem více než 40 národních a mezinárodních ocenění za svou práci. Od roku 2014, kdy bylo zahájeno toto měření, je každý rok na seznamu „nejvlivnějších vědeckých myslí“ sestavovaného Clarivate/Web of Science, a v „top 1 % citovaných vědců v oblasti psychiatrie“.

Dr. Marco Solmi

Marco Solmi, MD, PhD, is a Psychiatrist at The Ottawa Hospital, Investigator at Ottawa Health and Research Institute, and Associate Professor of Psychiatry at University of Ottawa.

His main areas of clinical and research interest include physical health of people suffering from mental disorders, as well as prevention and early intervention of mental disorders.

He has authored over 260 international publications in peer-reviewed journals since 2013.

 

 

 

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.