Skip to content Skip to footer

Vedoucí projektu

Marco Solmi and Christoph Correll, dva vedoucí projektu COH-FIT, jsou kliničtí výzkumníci s dlouholetou a velmi produktivní minulostí plnou spolupráce. V rámci ní vynikají směšováním, slučováním a rozšiřováním své zvědavosti, nápady a vytvářením sítí kontaktů, stejně jako svou vytrvalostí a elánem. Tváří v tvář ničivému dopadu pandemie COVID-19 oba pocítili bezprostřední nutkání a silnou potřebu rychle přejít z pozice pasivního pozorování k mobilizaci vnějších a vnitřních zdrojů, s cílem aktivně sbírat informace, které mohou být použity pro další změny během a po pandemii COVID-19. Oba měli štěstí, že se k nim rychle připojilo mnoho vynikajících a podobně smýšlejících kolegů z celého světa, kteří sdílí stejný smysl pro zodpovědnost, a kteří vytvořili tým COH-FIT.

Prof. Christoph U. Correll

Christoph U. Correll, MD, je profesorem psychiatrie a molekulární medicíny na lékařské fakultě Donalda a Barbary Zuckerových v Hofstra/Northwell, Hempstead, New York, USA; a profesorem dětské a dorostové psychiatrie na Charité Universitätsmedizin, Berlín, Německo. 

Jeho výzkumná a klinická práce se zaměřuje na identifikování, charakteristiky a léčbu mladistvých a dospělých s těžkým psychickým onemocněním, psychofarmakologii, epidemiologii, srovnávání účinnosti, a rozhraní mezi tělesným a duševním zdravím. Jeho výzkumná a klinická práce se zaměřuje na identifikování, charakteristiky a léčbu mladistvých a dospělých s těžkým psychickým onemocněním, psychofarmakologii, epidemiologii, srovnávání účinnosti, a rozhraní mezi tělesným a duševním zdravím.

 Je autorem více než 600 odborných článků a držitelem více než 40 národních a mezinárodních ocenění za svou práci. Od roku 2014, kdy bylo zahájeno toto měření, je každý rok na seznamu “nejvlivnějších vědeckých myslí” sestavovaného Clarivate/Web of Science, a v “top 1 % citovaných vědců v oblasti psychiatrie”.

Dr. Marco Solmi

Marco Solmi, MD, PhD, je psychiatr a asistent profesora na Oddělení neurověd Univerzity v Padově (Itálie), a hostujícím výzkumným pracovníkem na King´s College, Institut psychiatrie, psychologie a neurověd, Raná psychóza: laboratoř intervence a klinické detekce (EPIC Lab).

 Mezi hlavní oblasti jeho klinického a výzkumného zájmu patří fyzické zdraví lidí trpících duševním onemocněním, prevence a časná intervence u psychických onemocnění. 

Je autorem více než 180 mezinárodních publikací v recenzovaných časopisech od roku 2013.

COH-FIT © 2021. All Rights Reserved.